Športové podujatia

Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín

Kapacita podľa hromadných podujatí

Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)

Zakázaná konzumácia jedál a nápojov

 

Prezentácia : 8:15 – 8:45 hod
Otvorenie pretekov : 09:00 hod
Vyhlásenie výsledkov : 14:00 hod

Propozície TU 

Pozvánka TU

Registrácia TU

Výsledky TU 

STAGE TU 

Športové podujatia

Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín

Kapacita podľa hromadných podujatí

Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)

Zakázaná konzumácia jedál a nápojov

Prezentácia : 12:30 – 13:00 hod

Otvorenie pretekov : 14:00 hod

Vyhlásenie výsledkov : 16:00 hod

V Prípade že súťaž v pištoli skončí skôr súťaž PCC bude začínať skôr . Preto je dobré prísť na strelnicu skôr 

Propozície TU 

Pozvánka TU

Registrácia TU

Výsledky TU 

STage TU