Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info


Dňa 12.03.2023 o 13.00 v kancelárii spoločnosti GDP s.r.o. , na ulici Kpt. Nálepku 20 , 07101 Michalovce , 1 poschodie číslo dverí 102 sa uskutoční valné zhromaždenie klubu DACCM . V prípade že nemôžeš prísť pošli splnomocnenie na tento email : gabriel@daccm.sk ( splnomocnenie v prílohe ) .

Program VZ

1. Prezentácia

2. Uznášaniaschopnosť

3.  Voľba zapisovateľa

4. Prednesenie programu VZ

5. Schválenie programu VZ

6. Správa o činnosti klubu v roku 2022

7. Správa o finančnom hospodárení klubu v roku 2022

8 . Správa kontrolóra

9. Návrh rozpočtu a plánu činností na rok 2023

10. Odsúhlasenie rozpočtu a plánu činnosti na rok 2023

11. Diskusia

12 Záver