Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info

Valné zhromaždenie DACCM 09.02.2020

Týmto pozývam všetkých platných členov klubu na ZV ktoré sa uskutoční 09.02.2020 o 10:00 hod v zasadačke na bývalej OVS Michalovce (Moyzesova l)

Program Valného zhromaždenia Dňa 09.02.20201.Prezentácia prítomných členov 2.Uznášaniaschopnosť 3.Voľba zapisovateľa 4.Prednesenie programu VZ5.Odsúhlasenie programu VZ 6.Správa očinnosti klubu vroku 20197.Správa ofinančnom hospodárení vroku 20198.Správa kontrolóra 9.Návrh rozpočtu aplánu činnosti na rok 202010.Odsúhlasenie rozpočtu aplánu činnosti na rok 2020 11.Diskusia 12.Záver